Upravit stránku

Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj k problematice MOBILNÍCH DOMŮ - 03. 07. 2014

V současné době se čím dál tím častěji setkáváme s tím, že lidé řeší své problémy s bydlením za pomoci mobilních domů. Prodejci mobilních domů často využívají argument, že mobilní dům je levný a že není zapotřebí jej žádným způsobem povolovat. Tato tvrzení jsou ale velkým omylem a toto řešení může novým majitelům a uživatelům způsobit nemalé potíže!

Ministerstvo pro místní rozvoj na svých webových stránkách v září 2013 zveřejnilo stanovisko k těmto typům domů. Z tohoto stanoviska jednoznačne vyplývá fakt, že mobilní domy je nutné povolovat podle stavebního zákona, protože se jedná o tzv. výrobek, který plní funkci stavby. Je nutné si uvědomit, že argument, kterým se prodejci mobilních domů často ohánějí, tedy, že mobilní dům není pevně spojen se zemí a tudíž není nutné ho povolovat, je nesprávný. Stavební zákon žádný takový požadavek nezná (definice stavby jako objektu, který je pevně spojený se zemí, pochází z katastrálního zákona, nikoliv ze stavebního zákona).

Z výše uvedeného vyplývá, že mobilní domy je nutné povolovat a tedy, že aby bylo možné v nich bydlet či je užívat, musí splňovat veškeré požadavky kladené na všechny druhy staveb, které vyplývají zejména z vyhlášky o technických požadavcích na stavby a ostatních legislativních předpisů a norem (hygienických, požárních, tepelně-technických, statických apod.). Mobilní domy téměř vždy tyto základní legislativný předpisy nesplňují. Mimo jiné nesplňují požadavky předpisů a norem na:

  • minimální světlou výšku jednotlivých prostor,
  • minimální podlahové plochy jednotlivých místností,
  • součinitele prostupu tepla obálkou budovy a výplní otvorů,
  • energetickou náročnost budovy (průkaz energetické náročnosti budovy),
  • vzduchovou neprůzvučnost jednotlivých stavebních konstrukcí,
  • požární odolnost jednotlivých nosných konstrukcí (požárně bezpečnostní řešení stavby).

Díky tomu, že tyto objekty nesplňují nejen výše uvedené předepsané požadavky, se často setkáváme i s faktem, že lidé bydlící v mobilních domech nemají možnost získat číslo popisné a tím i trvalé bydliště v takovém objektu. Tím následně mívají velké potíže s jednáním s úřady a orgány státní správy a mohou mít i jiné následné potíže (např. umístění svých dětí ve školce apod.).

Pro úplnost Vám přikládáme zmíněné stanovisko k přečtení.

Richard Hlaváč,
PONDIOS s.r.o.