Upravit stránku

Na počátku je rozhodnutí, zda stavět. Po tomto základním a zásadním rozhodnutí obvykle následují dvě otázky:

  1. jakou stavbu stavět a
  2. kde ji postavit.

První cesta by tak měla vést na příslušný stavební úřad anebo na obecní úřad v místě stavby. Zde by Vám měli dát základní informace, co na daném pozemku (o kterém uvažujete, nebo již máte ve vlastnictví) může být postaveno. Každá obec může mít zpracovaný svůj územní plán, podle kterého se při návrhu stavby musíte řídit. Pokud územní plán zpracovaný není, postupuje se podle obecných prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu. V rámci prvního zjišťování byste také měli zajistit základní informace o existenci sítí technického vybavení (zda a jak je možné objekt napojit na dopravní infrastrukturu, distribuční sít elektrické energie, plynovodní řad, vodovodní řad či jakým způsobem budou likvidovány odpadní splaškové a dešťové vody při provozu domu). Je nutné už na tomto místě upozornit, že pokud je nutno objekt napojit na vlastní novou studnu nebo na domovní čistírnu odpadních vod, velmi výrazně se prodlužuje termín schvalování stavby, protože tyto stavby musí být schváleny ještě před samotným schvalovacím procesem domu.

Kontaktujte nás

  • Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.