Upravit stránku

Dozorování a kontrola staveb

Stejně důležitým rozhodnutím, jakým je výběr způsobu realizace stavby, je také způsob kontroly stavby.

Společnost PONDIOS je schopna stavby nejen kvalitně realizovat, ale i kontrolovat. Naši lidi jsou skutečnými odborníky v daném oboru a jsme schopni pro Vás zajistit všechny tři druhy existujících dozorů:

  • Technický dozor stavebníka (investora).
  • Autorský dozor projektanta.
  • Stavební dozor.

Technický dozor stavebníka (investora)

Technický dozor investora je povinný pouze u zakázek hrazených z veřejných peněz. U běžných staveb typu rodinných domů není povinný, ale lze jej doporučit. Z pohledu realizační firmy rádi jednáme a spolupracujeme s osobou znalou, což vede vždy k vynikajícímu výsledku. Z pohledu stavebníka je vhodné mít svou stavbu pod kontrolou a hlídat během realizace kvalitu práce, kvalitu použitých materiálů, dodržování technologických postupů a kontrolu rozpočtu.

Technický dozor investora se provádí na základě příkazní smlouvy (dříve mandátní smlouvy) a na základě plné moci. Je dobré mít na paměti, že technický dozor investora nemá nikde v legislativě zakotven svá práva a povinnosti. Proto je dobré mít všechno včetně četnosti návštěv stavby domluvené smluvně. Stejně tak je vhodné nejprve řešit technický dozor a až následně podpis s realizační firmou. Vždyť technický dozor by neměl zastupovat stavebníka jen ve věcech technických, ale i smluvních a tedy i kontrola smlouvy se zhotovitelem by měla být součástí jeho práce.

Technický dozor stavebníka (investora)

Technický dozor investora je povinný pouze u zakázek hrazených z veřejných peněz. U běžných staveb typu rodinných domů není povinný, ale lze jej doporučit. Z pohledu realizační firmy rádi jednáme a spolupracujeme s osobou znalou, což vede vždy k vynikajícímu výsledku. Z pohledu stavebníka je vhodné mít svou stavbu pod kontrolou a hlídat během realizace kvalitu práce, kvalitu použitých materiálů, dodržování technologických postupů a kontrolu rozpočtu.

Technický dozor investora se provádí na základě příkazní smlouvy (dříve mandátní smlouvy) a na základě plné moci. Je dobré mít na paměti, že technický dozor investora nemá nikde v legislativě zakotven svá práva a povinnosti. Proto je dobré mít všechno včetně četnosti návštěv stavby domluvené smluvně. Stejně tak je vhodné nejprve řešit technický dozor a až následně podpis s realizační firmou. Vždyť technický dozor by neměl zastupovat stavebníka jen ve věcech technických, ale i smluvních a tedy i kontrola smlouvy se zhotovitelem by měla být součástí jeho práce.

Autorský dozor projektanta

Stejně jako technický dozor investora, i autorský dozor projektanta je povinný pouze u zakázek hrazených z veřejných peněz. Smyslem autorského dozoru projektanta je kontrola záměrů zakreslených v projektové dokumentaci a jejich realizace. Tím by měly být eliminovány nežádoucí změny projektu během realizace. Často se tohoto dozoru využívá u rozsáhlých projektů, kde projektant (případně architekt) kontroluje svá navržená řešení. U menších staveb typu rodinného domu se běžně nevyužívá a tuto funkci často zastává přímo technický dozor investora.

Stavbyvedoucí

V případě, kdy stavbu realizuje stavební firma jako podnikatel ve stavebnictví, není povinností stavebníka mít jakýkoliv dozor stavby. Je to jen a pouze na jeho uvážení. V takovém případě za celý průběh realizace odpovídá stavební firma, která musí na každou stavbu stanovit stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí je osoba, která dle znění stavebního zákona musí mít autorizaci, tedy kulaté razítko opravňující vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě. PONDIOS má tyto osoby v současné době dvě a tím je schopen u svých staveb zajistit jejich velmi dobrou kvalitativní úroveň.

Kontaktujte nás

  • Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.