Upravit stránku

Dřevostavby

Dřevo je jediná obnovitelná surovina používaná ve stavebnictví po dlouhá staletí. Společně s kamenem je jedním z prvních stavebních materiálů. Dřevostavby prošly dlouhým vývojem a i pro oblast naší republiky jsou typické, zvláště pak roubené, poloroubené a hrázděné stavby. Bohužel v období od 50. let 20. století do roku 1989 byla výstavba dřevostaveb na našem území rapidně omezena a s tím vymizeli i lidé a jejich cenné zkušenosti s návrhem a prováděním.

Dřevostavby prožily v uplynulých letech velký rozmach, především díky okolním zemím. Zejména v Rakousku a Německu je vysoká úroveň staveb ze dřeva a do Čech začaly pronikat důležité zkušenosti zdejších odborníků. Budoucnost dřevostavbám přeje i nadále. Z Evropské unie i z jednotlivých národních institucí je zřejmý vyšší tlak na energeticky a ekologicky šetrnou výstavbu a i následný provoz budov. Dřevostavby těmto zpřísňujícím se požadavkům vyhovují jednoznačně nejlépe a tradiční silikátová výstavba může v tomto ohledu dřevostavbám jen těžko konkurovat.

V současné době se dřevostavební systémy dají rozdělit na dva základní typy konstrukcí:

 • difúzně uzavřené konstrukce,
 • difúzně otevřené konstrukce.

Oba druhy konstrukcí se liší v použitých materiálech ve svých stavebně-fyzikálních vlastnostech.

Difúzně uzavřené konstrukce (DUK)

DUK se skládají na exteriérové straně z materiálů, které jsou pro pronikání vodních par hůře propustné (nejčastěji polystyren, tedy materiál, který má i k samotným dřevostavbám daleko). Abychom u těchto typů konstrukcí zabránili kumulaci vodních par uvnitř konstrukce a jejich následné kondenzaci, vkládá se na vnitřní povrch skladby stěny parozábrana (igelitová fólie). Na této parozábraně pak visí životnost celého objektu. Stačí si uvědomit, že má často tloušťku necelého 1 mm a její sebemenší poškození či špatná instalace může způsobit proniknutí vodní páry do konstrukce, kde pak může zkondenzovat a následně způsobit růst dřevokazných hub či plísní a tím způsobit celkovou degradaci konstrukce. Na obrázcích vpravo je případ, kdy byla u DUK nesprávně provedena parozábrana a proniklá vodní pára v konstrukci zkondenzovala. V objektu byl cítit již po 2 letech od dokončení silný zápach a po odkrytí konstrukce bylo zjištěno, že tepelná izolace z minerální vlny je nasycena vodou a samotná konstrukce obsahuje plísně a dřevokazné houby.

Difúzně otevřené konstrukce (DOK)

DOK naopak využívají pouze materiálů na bázi dřeva, které jsou pro prostup vodních par daleko lépe propustné. Tyto materiály jsou řazeny tak, aby regulovaly množství vodní páry v konstrukci a ta je tak byla schopna „udýchat“. Často se používají různé typy dřevovláknitých desek či konstrukčních desek ze dřeva, které jsou bez rizika kondenzace vodních par a následné degradace konstrukce. Protože je stěna pro vodní páry daleko lépe propustná, tak není nutné použít parozábranu, která by zabránila průniku vodních par do konstrukce.

Čemu se věnujeme?

Společnost PONDIOS se věnuje projektování a výstavbě vysoce kvalitních dřevostaveb s dlouhodobou životností. Proto se specializujeme pouze na difúzně otevřené konstrukce (DOK). Spolupracujeme se společností insowool, díky které projektujeme a stavíme dřevostavby s obvodovými stěnami diffuwall® a střešními systémy diffuroof® a diffutop®.

Diffuwall® je jedním z prvních kvalitních dřevostavebních systémů s difúzně otevřeným systémem konstrukce, který neobsahuje žádnou parozábranu ani materiály, které mají k ekologické výstavbě daleko. Hlavní konstrukce sestává z nosných sloupků, kde jsou prostory mezi jednotlivými sloupky vyplněny izolací z minerálních vláken. Ze strany interiéru je tato rámová konstrukce oplášťována konstrukční OSB deskou, která má funkci statickou zavětrovací a parobrzdnou. Na OSB desku se (zejména v prostorách kuchyní a koupelen) vkládá předstěna, ve které se dají jednoduše vést jednotlivé instalace. Z vnitřní strany se stěny upravují nejčastěji pomocí sádrokartonových či sádrovláknitých desek se stěrkou. Z vnější strany se rámová konstrukce obkládá dřevovláknitou deskou, která má funkci zejména tepelně izolační a je také vhodnou přípravou na vnější omítku. Alternativně je možné, po drobných konstrukčních úpravách této stěny, provést i jiné povrchy – např. dřevěné obklady, lícové cihličky a jiné materiály

Tento typ konstrukce provádíme panelovou technologií vyráběnou v naší výrobně, odkud jsou jednotlivé stěnové a stropní panely na stavbu převezeny z naší výrobny a až přímo na místě jsou rychle a snadno smontovány. Tím odpadá náročná staveništní montáž a eliminují se případné chyby. V případě přání zákazníka či individuálním řešení, které není možné připravit ve výrobně, jsme schopni dřevostavbu sestavit formou staveništní montáže přímo v místě stavby z předem připravených prvků. Konstrukce krovu se v obou případech výstavby provádí formou staveništní montáže z předem připravených prvků.

Výhody dřevostaveb PONDIOS:

 • jsou v souladu s udržitelným rozvojem,
 • používání přírodě blízkých materiálů bez chemikálií,
 • zdravé vnitřní prostředí (tepelná pohoda, optimální vlhkost apod.),
 • rychlost výstavby,
 • větší obytná plocha při stejné zastavěné ploše,
 • vynikající energetické vlastnosti,
 • snadné dodatečné úpravy,
 • výstavba nezávislá na počasí (suchá montáž),
 • rychlejší vytápění.

Nevýhody dřevostaveb:

 • malá tepelná kapacita (rychleji chladnou a riziko přehřívání),
 • horší akustické vlastnosti,
 • požární vlastnosti (z hlediska legislativy).

Přečtěte si více informací o dřevostavbách

Naše konstrukce

Společnost PONDIOS se věnuje projektování a výstavbě vysoce kvalitních dřevostaveb s dlouhodobou životností.

Vytápění dřevostaveb

Dřevostavby PONDIOS jsou velmi kvalitně tepelně zaizolované. Mají však malou plošnou hmotnost a tedy i menší akumulační schopnost.

Cesta k novému domu

Stavba Vašeho vysněného domu není jednoduchá a než k samotné realizaci dojde, je nutné projít si ještě dlouhou a někdy i trnitou cestou. Tento návod by Vás měl orientačně provést v postupu výstavby rodinného domu a doprovodných staveb.

Nízkoenergetické a pasivní domy

Celosvětově budovy spotřebovávají přibližně 40 % celkové produkce energií a proto je zájem o pokles spotřeby energií v budovách. Tím se vyvíjí tlak na výstavbu energeticky úsporných, nízkoenergetických, pasivních či dokonce tzv. aktivních domů.

Doprovodné stavby

Firma PONDIOS nenabízí pouze samotnou výstavbu rodinných domů, ale zabývá se i doplňkovými službami a doprovodnými stavbami, které většinou stavbu rodinného domu doprovází.

Difúzně otevřené dřevostavby

Diffuwall® je jedním z prvních kvalitních dřevostavebních systémů s difúzně otevřeným systémem konstrukce, který neobsahuje žádnou parozábranu ani materiály, které mají k ekologické výstavbě daleko.

Kontaktujte nás

 • Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.