Upravit stránku

Inženýrská činnost

Inženýrskou činností se rozumí vyřízení všech legislativních povinností s cílem získání stavebního povolení na Váš dům.
Nejde ale pouze jen o vyřízení stavebního povolení, ale i o zajištění jiných souhlasů a povolení, například kolaudačního rozhodnutí. V rámci inženýrské činnosti PONDIOS jedná s úřady a  dotčenými orgány ohledně výstavby domu jménem klienta a na základě podepsané plné moci. S vyřizováním těchto záležitostí máme bohaté zkušenosti a jsme schopni vše vyřídit za Vás a Vy můžete svůj volný čas využít jinak.

Povolení stavby běžně zahrnuje

  • Zjištění existencí stávajících sítí technické infrastruktury.
  • Jednání s dotčenými orgány státní správy.
  • Zajištění souhlasů dotčených orgánů státní správy.
  • V případě potřeby souhlasy sousedů (zejména u územních souhlasů a ohlášení stavby).
  • Vydání územního rozhodnutí, případně stavebního povolení.

Kolaudace stavby běžně zahrnuje

  • Kompletace všech podkladů pro kolaudaci stavby.
  • Zajištění souhlasů dotčených orgánů státní správy s užíváním stavby, jsou-li zapotřebí.
  • Vydání kolaudačního souhlasu nebo souhlasu s užíváním stavby.

Kontaktujte nás

  • Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.