Upravit stránku

Pasporty staveb (zaměření skutečného stavu)

Společnost PONDIOS nabízí pro existující stavby jejich pasportizaci, neboli skutečné zaměření stavby.

Zaměření probíhá pomocí moderních laserových přístrojů a konečným výsledkem jsou technická zpráva o aktuálním stavu projektu a digitální výkresová dokumentace obsahující zejména půdorysy jednotlivých podlaží, řezy objektem a pohledy na objekt. U podrobnějších zaměření je možno tuto dokumentaci doplnit o použitých materiálech, vedení technické infrastruktury apod.

Proč je vůbec zaměření skutečného stavu zapotřebí?

V prvé řádě se jedná o ustanovení platného stavebního zákona, který ve svém § 154 mimo jiné uvádí "Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby.". Dále je v § 179 uvedeno, že vlastníkovi stavby (fyzické osobě) při neexistenci takovéto dokumentace je možné uložit pokutu až do výše 200.000,- Kč.

Dále se dokumentace skutečného stavu zpracovává v případech, kdy při realizaci stavby došlo k výrazným odchylkám. Tato dokumentace se pak standardně dokládá ke kolaudaci.

Posledním případem, kdy se zpracovává dokumentace skutečného stavu objektu, je záměr rekonstrukce takové stavby. V tomto případě je nutno stavbu důkladně zaměřit, zjistit její současný stav a konstrukční řešení, a na základě těchto podkladů kvalitně navrhnout rekonstrukci včetně případných sanací objektu.

Kontaktujte nás

  • Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.