Upravit stránku

Projekt pro stavební povolení

Na základě studie stavby nebo Vaší představy je nutné zpracovat projekt pro stavební povolení. Ten musí být zpracován tzv. autorizovanou osobou a musí být zhotoven podle vyhlášky č. 62/2012 Sb., o dokumentaci staveb. Na základě takto zpracovaného projektu je možné zpracovat podrobný (často u jednoduchých staveb i konečný) rozpočet stavby.

Během zpracovávání jednotlivých částí projektu se již může pracovat na splnění podmínek dohodnutých na příslušném stavebním úřadě a žádat díky domu o stanoviska veškeré dotčené orgány státní správy. Nejčastěji se jedná o stanovisko obce, příslušného odboru životního prostředí, příslušného odboru dopravy, občas i Hasičského záchranného sboru apod. Nezapomínejte však, že každý dotčený orgán má na vydání svého vyjádření nebo stanoviska 30 dní a pokud povolení nebudou řešena včas, může dojít k prodloužení schvalovacího procesu.

Na základě zkompletované projektové dokumentace pro stavební povolení a získaných stanovisek je možno žádat o stavební povolení anebo o souhlas s provedením ohlášené stavby. Na základě našich zkušeností můžeme tvrdit, že zpracování projektu pro stavební povolení včetně získání všech vyjádření a stanovisek je běžně možné získat v rozmezí 2 až 3 měsíců.

Kontaktujte nás

  • Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.