Upravit stránku

Po tomto dlouhém období přípravných a schvalovacích prací se konečně dostáváme k samotné realizaci stavby. Naše firma běžně zahajuje stavbu do 28 dní od pravomocného vydání stavebního povolení nebo od podepsání smlouvy o dílo, pokud je to možné. Po pravomocném vydání stavebního povolení zpracováváme harmonogram prací, který se předává investorovi a kde jsou stanoveny návaznosti v postupu prací, kontrolní dny apod. Délka trvání stavby je odvislá na základě volby konstrukčního systému a jeho technologie provádění, její velikosti a složitosti. Dřevostavbu je možné běžně postavit již za 3 měsíce od započetí stavby základové desky a přípojek po dokončení domu.

Každá realizace stavby končí vyúčtováním stavby (které musí být v souladu s podepsanou smlouvou o dílo, rozpočtem stavby a schválenými vícepracemi a méněpracemi během stavby) a dále předáním dokončené stavby investorovi k užívání. Zde se sepisuje předávací protokol, kde má investor právo uvést nedodělky bránící a nebránící užívání stavby.

Kontaktujte nás

  • Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.