Upravit stránku

Rekonstrukce bytů

Stejně jako se naše firma zabývá rekonstrukcemi objektů, jsme schopni navrhnout rekonstrukce a následně i zrealizovat stavební úpravy v jednotlivých bytech.

V tomto případě je nutno porozumět stávajícímu konstrukčnímu systému daného objektu a nalezení všech závad stavby a jejich příčiny. Současně s tím je podstatné brát ohledy i na rozvody technických zařízení budov a nový návrh provést tak, aby respektoval stávající stav.

Stavební zákon v aktuálním znění v odst. 1, h), §103 uvádí, že „Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost“. Vzhledem k tomu, že při většině rekonstrukcí bytů není zapotřebí ohlášení ani stavebního povolení, je často správná příprava rekonstrukce podceňována.

PONDIOS nabízí kompletní rekonstrukce bytů včetně zaměření stávajícího stavu a průzkumu stávajících konstrukcí, zpracování architektonické studie včetně nových dispozic, technicky navrhnout veškeré stavební úpravy, v případě potřeby zpracovat projektovou dokumentaci a vyřídit stavební povolení a následně i celou rekonstrukci bytu zrealizovat k Vaší spokojenosti.

Kontaktujte nás

  • Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.