Upravit stránku

Stavebně technické průzkumy

Stavebně technické průzkumy hodnotí stav rozhodujících stavebních konstrukcí stávajících objektů a jejich funkční využití.

Podávají informace o základních objemových a plošných parametrech a další údaje potřebné ke zpracování návrhu obnovy, rekonstrukce, odstranění vad a poruch, popř. návrhu asanace či demolice objektu. Na základě výsledků průzkumu jsou stanoveny požadavky na rekonstrukci, modernizaci nebo sanaci.

Tato část dokumentace je často opomíjenou, ale velmi důležitou součástí podkladů pro komplexní a správný návrh sanace a rekonstrukce. Bez potřebných informací nelze navrhnout sanační opatření, jehož důsledky by se s velkou pravděpodobností neprojevily na konstrukci. Bez tohoto dokumentu nelze navrhnout sanační opatření takovým způsobem, aby se důsledky chybějících informací s velkou pravděpodobností neprojevily na konstrukci.

Návrh rekonstrukce dle stávajícího stavu:

  • podrobné zaměření objektu,
  • stavebně-technický průzkum objektu,
  • průzkumy vlhkostních poměrů a zasolení zdiva,
  • mykologický průzkum,
  • statické posouzení stávajících konstrukcí.

Kontaktujte nás

  • Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.