Upravit stránku

Vytápění dřevostaveb

Dřevostavby PONDIOS jsou velmi kvalitně tepelně zaizolované. Mají však malou plošnou hmotnost a tedy i menší akumulační schopnost.

S ohledem na "lehké" konstrukce a malou potřebu tepla na vytápění by se měla volit otopná soustava. Jak je výše popsáno, žádaná je otopná soustava s rychlou dobou reakce na změnu teploty v interiéru. Tomuto odpovídá otopná soustava s deskovými otopnými tělesy či teplovzdušné vytápění. Jelikož u teplovzdušného vytápění není možná regulace teploty vzduchu v jednotlivých místnostech, není tato soustava dále uvažována. Další nevýhodou teplovzdušného vytápění je, že v domě chybí sálavá složka vytápění.

Otopná soustava

S ohledem na "lehké" konstrukce a malou potřebu tepla na vytápění by se měla volit otopná soustava. Jak je výše popsáno, žádaná je otopná soustava s rychlou dobou reakce na změnu teploty v interiéru. Tomuto odpovídá otopná soustava s deskovými otopnými tělesy či teplovzdušné vytápění. Jelikož u teplovzdušného vytápění není možná regulace teploty vzduchu v jednotlivých místnostech, není tato soustava dále uvažována. Další nevýhodou teplovzdušného vytápění je, že v domě chybí sálavá složka vytápění.

Do nízkoenergetické a pasivní dřevostavby se nedoporučuje instalovat teplovodní podlahové vytápění, které má dlouhou dobu reakce a v podlaze se nemůžou ukládat tepelné zisky. Reakční doba na změnu teploty povrchu podlahy je totiž mnohem delší než u otopných těles a pohybuje se kolem 2,5 hod.

Zdroj tepla

S kvalitní tepelnou izolací ochlazovaných konstrukcí klesá tepelná ztráta a potřeba tepla na vytápění. Snižují se proto zde cenové rozdíly ve spotřebované energii za vytápění za roční období pro jednotlivé zdroje tepla. Díky tomu se u dřevostaveb v současné době daleko více vyplatí instalovat levné zdroje tepla, které mají levnější provozní náklady a v případě nutnosti jsou snadno nahraditelné. Popišme si jednotlivé zdroje tepla popořadě:

Zdroj tepla

Solární soustava

Pro podmínky slunečního záření v ČR je doporučovaná solární soustava pouze k předehřevu/ohřevu TV. O kombinaci přitápění a ohřevu TV lze uvažovat pouze v případě, že je kam ukládat přebytky tepla v letním období.

Solární soustava

Doplňkový zdroj tepla

Krbová kamna a krbové vložky musí svým výkonem odpovídat tepelné ztrátě objektu, resp. místnosti, kde budou instalována, aby docházelo k hospodárnému využívání zdroje. Investor nesmí zapomínat na to, že při častém topení v krbových kamnech umístěných v obývacím pokoji si tam současně dělá i kotelnu (sklad paliva, prašnost, čistění krbu a komínu).

Kotel na pelety, dřevokotel

 • levný způsob vytápění a ohřevu TV.

Nevýhody:

 • vyšší investiční náklady spojené s instalací akumulační nádrže a ostatního příslušenství,
 • pracnost s palivem,
 • pravidelné prohlídky zařízení a spalinových cest,
 • zábor místa v objektu.

Elektrokotel:

 • výhodou elektrokotle je, že současně s levným tarifem na vytápění je získána levnější elektřina na celkový provoz domácnosti,
 • decentralizovaná příprava teplé vody (TV),
 • elektrokotel s veškerým příslušenstvím je nejlevnější zdroj tepla,
 • nevýhodou je cena za elektrickou energii, jedná se o nejdražší způsob vytápění a ohřev TV, navíc se nejedná o čistou energii, protože v ČR se 2/3 elektrické energie vyrábí z uhlí.

Plynový (kondenzační) kotel

 • levnější varianta vytápění a ohřevu TV než s elektrokotlem,
 • čistý zdroj energie (spalováním uniká minimální množství zplodin do ovzduší),
 • cenově přijatelný zdroj tepla,

Nevýhody:

 • vybudování plynové přípojky,
 • dva druhy energie v budově
 • dražší elektrická energie na provoz domácnosti,
 • pravidelné prohlídky zařízení a spalinových cest.

Kontaktujte nás

 • Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.